Privacy beleid

1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie
De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit.
Allied Motion behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld, die u in meer detail worden uitgelegd onder "2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens ".

In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
 


2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.

Persoonlijke gegevens bevat informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden (bijv. IP-adres, naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, postadres).

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgegevens verstrekt door u alleen met het oog op de uitvoering van het contract, het verwerken van uw vragen en voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een juridische of soortgelijke contractuele relatie. Een dergelijke relatie ontstaat bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om informatie over ons of onze producten te verkrijgen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor advertenties en marktonderzoek zal alleen plaatsvinden met uw toestemming.


2.1 Serverlogbestanden
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden serverlogbestanden van uw internetbrowser, zogenaamde dataprotocollen, verzonden naar de webspace van onze provider.
Deze bevatten de volgende informatie:
- Datum en tijd
- IP-adres
- Browsertype
- browserversie
- Besturingssysteem
- Bron (vanwaar u naar onze site bent gekomen)
- Bezochte pagina’s

De gegevens van de serverlogbestanden worden geanonimiseerd en worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Om een vlotte verbinding te garanderen met de website
• Voor een comfortabel gebruik van onze website
• Ter evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit
• Andere administratieve doeleinden

De logbestanden worden gescheiden van gevoelige klantgegevens en worden niet gebruikt voor statistische doeleinden of evaluaties. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over uw persoon te trekken.


2.2 Cookies
We gebruiken " cookies " voor het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen en die nuttig zijn bij het gebruik van onze website. We gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om een betere navigatie mogelijk te maken. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of een pagina van onze website al bezocht is, of je onze website al eens bezocht hebt of een nieuwe bezoeker bent. Deze cookies slaan uw persoonlijke gegevens niet op.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies op uw harde schijf worden opgeslagen of dat u elke keer wordt gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Nadat cookies zijn ingesteld, kunt u deze ook op elk moment verwijderen. Hoe dit allemaal werkt, leest u in detail in de gebruiksaanwijzing van uw browser.

De volgende cookies worden door ons gebruikt:

CookieCookie naam Meer informatie
Universal Analytics_ga
_gid
_dc_gtm_<property-id>
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-gebruik

 

2.3 Sollicitatieformulier
Voor online sollicitaties is er de mogelijkheid om het snelle sollicitatieformulier op onze website te gebruiken.

Door de selectievakjes te activeren, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming dat de gegevens die u verstrekt, door ons mogen worden verwerkt en gebruikt voor het verwerken van uw aanvraag. U kunt deze toestemming te allen tijde per e-mail intrekken.

Het verzamelen van gegevens
De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt:
- Voornaam en achternaam
- Straat / huis nummer
- Postcode
- Plaats
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bijlagen die worden geüpload tijdens het sollicitatieproces (o.a. sollicitatiebrief, curriculum vitae, schoolrapporten, job referenties)

Doel van verzameling en verspreiding
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het invullen van vacatures binnen ons bedrijf. Alleen de interne functie en specialistische afdelingen van Allied Motion Nederland, die verantwoordelijk zijn voor de specifieke sollicitatieprocedure, ontvangen uw documenten.
Uw sollicitatiedocumenten worden niet gebruikt of doorgegeven aan derden.

Opslag van uw sollicitatiegegevens
Uw sollicitatiegegevens worden bewaard voor de duur van het sollicitatieproces en na 6 maanden verwijderd. De geüploade bijlagen worden tijdelijk op onze webserver opgeslagen en worden na 30 dagen automatisch verwijderd. Dit is echter niet van toepassing als wij wettelijk gezien de gegevens niet mogen wissen, als een verdere back-up vereist is vanwege het bewijsvoering of als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere opslag.

Data van minderjarigen
Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan ons doorgeven met toestemming van hun wettelijke voogden.

 

2.4  Trackingtools
Met de meetbaarheid die we op onze website gebruiken, willen we ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en continu wordt geoptimaliseerd.


2.4.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


We willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-Masking). Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die eerder partij waren bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om de website-exploitant verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.


U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende knop klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens binnen deze website verzamelt. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.


Schakel Google Analytics uit

U kunt meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vinden op:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/

 

2.4.2 Google Tag Manager (GTM)
Google Tag Manager (GTM) is een tag managementsysteem om JavaScript- en HTML-tags te beheren die worden gebruikt voor tracking en analyse op websites. Tags zijn kleine stukjes code die onder andere worden gebruikt om bezoek en gedrag op onze website te meten en de website te testen en optimaliseren. GTM maakt het voor ons makkelijk om onze tags op de website te implementeren en te beheren. Onze GTM container maakt op dit gebruik van de volgende trackingtools:

> Google Analytics (Als u Google Analytics heeft uitgeschakeld, houdt GTM hier rekening mee)

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van GTM vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy.

 

2.5 E-Mail marketing / newsletter data
Als u de op onze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig. Ook dient u te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u ons heeft verstrekt voor het ontvangen van mailings worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de mailing en worden na uitschrijving van onze servers verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen in het registratiegebied), blijven onaangetast.

 

2.6 Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marktonderzoekdoeleinden
Als u akkoord gaat met het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens voor "reclame- en marktonderzoeksdoeleinden", zullen uw persoonlijke gegevens ook voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. We zullen dit alleen doen als u uitdrukkelijk instemt met dergelijk gebruik, bijv. voor campagnes op onze website door het juiste vakje aan te vinken en vervolgens uw gegevens op evenementen en beurzen te bevestigen of over te dragen. We kunnen u dan geïndividualiseerde advertenties sturen over onze producten of diensten of u voorstellen om deel te nemen aan promoties zoals wedstrijden of producttests. Om dit te doen, zullen we contact met u opnemen via de communicatiekanalen die u ons verstrekt in verband met uw toestemming om gecontacteerd te worden, bijvoorbeeld per e-mail als u uw e-mailadres opgeeft of telefonisch als u ons uw telefoonnummer verstrekt.

 

2.7 Gebruik van SalesViewer® technologie
Deze website maakt gebruik van SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (paragraaf 6 lid 1 lit.f GDPR) om gegevens over marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden te verzamelen en op te slaan.

Om dit te doen, een op javascript gebaseerde code, die dient om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende websitegebruik vast te leggen. De gegevens die met deze technologie worden vastgelegd, worden versleuteld in een niet-ophaalbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden direct gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarplicht meer bestaat.

De gegevensregistratie en -opslag kan op elk moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken door op www.salesviewer.com/opt-out te klikken om te voorkomen dat SalesViewer® uw gegevens vastlegt. In dit geval wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in de browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
 


3. Openbaarmaking van informatie
In principe geven wij geen persoonlijke gegevens door zonder uw toestemming, noch verkopen of verhuren wij gegevens.
Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere aan Allied Motion aangesloten bedrijven of aan externe dienstverleners, in of buiten Europa (VS), om uw aanvraag te verwerken. Dergelijke dienstverleners kunnen bijvoorbeeld de opdracht krijgen om productinformatie naar u te sturen, reclamemateriaal te verspreiden of contracten te verwerken.
We eisen contractueel dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies en in naleving van deze gegevensbeschermingsverklaring en de wettelijke vereisten voor gegevensverwerking in opdracht.
We behouden ons echter het recht voor om informatie over u vrij te geven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als we verplicht worden door overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties.


4. De duur van het bewaren van de persoonsgegevens
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te starten.


5. Gegevensbeveiliging
Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL of TLS encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.
Alle verzamelde gegevens worden gescheiden van gevoelige klantgegevens opgeslagen.


6. Rechten
U hebt het recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking. Ook heeft u het recht om de gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Als u vragen heeft waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kan geven, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres of via de opgegeven contactgegevens in de colofon: "inquiry.nl_ett_@alliedmotion_dot_.com".


7. Wijzigingen in het privacy beleid
We kunnen delen van het privacy beleid wijzigen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Controleer het privacy beleid voordat u onze services gebruikt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates. Controleer ook de releasedatum van het privacy beleid.


Status: Maart 2021

© 2021 Allied Motion Nederland